Het portfolio item

TryHackMe DevSecOps Learning Path

TryHackMe DevSecOps Learning Path
TryHackMe DevSecOps Learning Path Eerste release-datum: 05-05-2024
De introductie en praktische gids met betrekking op pipelines, Continuous Integration (CI) en Continuous Delivery (CD), Infrastructure as Code (IaC), containerisatie en software deployment workflows. Deze cursus betrekt DevOps, maar bouwt verder op de beveiliging in de samenwerking en infrastructuren (SDLC, SSDLC, SAST, DAST). Hierbij is gebruik gemaakt van Docker, Ansible, Kunernetes en GitLab.