Het portfolio item

TryHackMe CompTIA Pentest+ Learning Path

TryHackMe CompTIA Pentest+ Learning Path
TryHackMe CompTIA Pentest+ Learning Path Eerste release-datum: 29-04-2024
Een praktische aanpak om CompTIA PenTest+ te oefenen. Naast penetratietesten is ook aandacht besteed aan de verkenning van netwerkservices, exploits in services vinden en gebruiken, Windows Active Directory en kwetsbaarheden gebruiken in web applicaties. Hierbij is gebruik gemaakt van Metasploit, Wireshark, Brup Suite, Hydra, Python, Nmap en Owasp.