Het portfolio item

Ziekenhuis MiddenPolder (Summa College)

Ziekenhuis MiddenPolder (Summa College)
Ziekenhuis MiddenPolder (Summa College) (Geen preview beschikbaar) Eerste release-datum: 01-02-2016
Een blokboek-project waarbij twee fictieve ziekenhuizen gingen fuseren. Dit was een project waarbij docenten rollen speelde van directeuren, managers en medewerkers. Studenten kregen een overzicht van alle werkzaamheden die gedaan moesten worden, zoals: <ul><li>Interviewen en verwerken van klantwensen</li><li>Maken van systeemschetsen</li><li>Inrichten van een nieuw netwerk (met VPN)</li><li>Opzetten van een servicedesk inclusief TopDesk (inclusief installatie in het netwerk)</li><li>Ontwikkelen van een applicatie voor de apotheek</li><li>Fuseren van twee databases</li></ul> Bij dit watervalproject is geoefend met het opleveren naar klanten, ter voorbereiding van de stage. Ook stond in dit project de privacy van de patient centraal.