Het portfolio item

Aegoluis ICT Awareness en Veilig gedrag V6

Aegoluis ICT Awareness en Veilig gedrag V6
Aegoluis ICT Awareness en Veilig gedrag V6 Eerste release-datum: 21-04-2021
Werken binnen een organisatie betekent werken met gegevens. Elke dag worden gegevens geregistreerd, gemuteerd en verwijderd. Deze gegevens kunnen algemeen zijn, maar ook persoonlijk en vertrouwelijk zijn. Deze gegevens mogen niet worden gedeeld met personen die daartoe niet gerechtigd zijn. Het ergste wat er kan gebeuren, is dat vertrouwelijke informatie op straat belandt of oneigenlijk wordt gebruikt. Als organisatie kunnen er een hoop maatregelen worden getroffen om belangrijke informatie te beschermen. Zo kan bijvoorbeeld de technologie worden ingezet om gegevens te beschermen. Je kunt hierbij denken aan antivirusprogramma's, firewalls en een strikt autorisatiebeleid. Beter voorkomen dan genezen! Hoewel bovenstaande beveiligingsmaatregelen van belang zijn bij het creëren van een veilige ICT-omgeving, kunnen veel onveilige situaties worden voorkomen door bewustwording te creëren rondom informatiebeveiliging en veilig gedrag. In dit leerarrangement leert de kandidaat meer over hoe apparaten waarmee gewerkt wordt beveiligd kunnen worden en welke maatregelen er getroffen moeten worden om veilig te kunnen werken.