Het portfolio item

LogicCircuit (Avans)

LogicCircuit (Avans)
LogicCircuit (Avans) (Geen preview beschikbaar) Eerste release-datum: 09-06-2019
Een opdracht in het teken van programmeerpatronen (Design Patterns) beoefenen in een applicatie. Deze betreft het maken van een simulatie voor elektrocircuits. Middels klassen kan een circuitboard worden nagebootst met daarin verschillende nodes die ieder hun eigen logica bevatten. Deze opdracht blijft me bijstaan, omdat door het correcte gebruik van OOP de applicatie onderhoudsvriendelijk kan worden. Er is gebruik gemaakt van verschillende Factory-methodes, Singleton, Builder, Facade, Decorator, State, Template Method, Visitor, Strategy en Observer.